17 januar 2009

Elvestad slik jeg husker det fra barndommens Altevassturer.


De første husene på Elvestad ble bygd i 1908 og dannet et firkanttun med veien igjennom gårdsplassen. I 1924 brant alle husene ned, bortsett fra verkstedet til venstre i bildet. Muligens sto stabburet bortenfor der igjen og ble senere flyttet til nabogården Anebo. I 1926 var gården gjenreist og framsto som et rekketun med moderne lang rød fjøs. Våningshuset ble bygd opp på samme grunnmur med tømmer fra ei gammel stue på Anebo. Året etter reiste hele familien til Amerika og bestemor og bestefar kjøpte gården. Da var far min ett år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar